สิงคโปร์ (Singapore)

  

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore)

ที่ตั้ง :เป็นนครรัฐ ที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่ละติจูด 1°17’35″ เหนือ ลองจิจูด 103°51’20″ ตะวันออก  ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์  อยู่ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย  และอยู่ทางเหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซีย

พื้นที่ :ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง 63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 697 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต)  เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร  และความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร

เมืองหลวง : สิงคโปร์

ประชากร : 4.35 ล้านคน (พ.ศ.2548)  ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%  ชาวมาเลย์ 13.8%  ชาวอินเดีย 8.1% และอื่น ๆ 1.6%

ภูมิอากาศ : ร้อนชื้น มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส

ภาษา : ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ (ภาษาประจำชาติ)  จีนกลาง (แมนดาริน)  ทมิฬ  และอังกฤษ  สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน

ศาสนา : พุทธ 42.5%  อิสลาม 14.9%  คริสต 14.5%  ฮินดู 4%  ไม่นับถือศาสนา 25%

สกุลเงิน : ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar : SGD)

อัตราแลกเปลี่ยน (ซื้อ) 23 บาท/ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์  (ขาย) 23.5 บาท/ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (มกราคม 2552)

ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 * ประธานาธิบดี คือ นายเซลลาปัน รามานาทาน

 * นายกรัฐมนตรี คือ นายลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) (12 สิงหาคม 2547)

ที่มา : www1.mod.go.th/admm/aseancountry_thai.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s